Zdalna nauka w OMNIA Centrum Edukacji

Cookies must be enabled in your browser

The site is undergoing maintenance and is currently not available

Portal do nauki zdalnej został wyłączony do czasu ogłoszenia zasad prowadzenia nauki w nowym roku szkolnym.

O ewentualnym, ponownym uruchomieniu portalu poinformujemy wszystkich uczniów i słuchaczy niezwłocznie, kiedy to będzie konieczne.

Administrator